ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EFFEKTÍV-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a bazibazar.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a bazibazar.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai:
•        Név: EFFEKTÍV-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
•        Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 20.
•        Üzlet cím: 1136 Budapest, Balzac utca 9.
•        Email cím: info@bazibazar.hu
•        Cégjegyzékszám: 01-09-285616
•        Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
•        Adószám: 25721627-2-43

 

1.        Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1.        A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.
1.2.        A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3.        A megrendeléssel és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződést nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. A szerződéskötés tényét a Szolgáltató rendszerében rögzített elektronikus adatok és a 3.1. pont szerinti visszaigazoló e-mail igazolja.
1.4.        A szerződés nyelve magyar.
1.5.        Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.6.        Panaszügyintézés helye, módja
•        Cím: 1136 Budapest, Balzac utca 9.
•        Postacím: Effektív-Home Kft, 1136 Budapest, Balzac utca 9.
•        E-mail: info@bazibazar.hu
•        Panaszügyintézés módja: személyesen, postai úton, e-mailben
•        Személyes panaszügyintézés időrendje: Hétfő: 10-18
    Kedd: 11-19
    Szerda: 10-18
    Csütörtök: 11-19
    Péntek: 10-18
    Szombat: 11-16

 

2.        Megrendelés – általános rendelkezések
2.1.        A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéséhez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. A webáruházban való böngészéshez és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.
2.2.        A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.
2.3.        A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékről készített képre kattintva elérhető adatlapról lehet megismerni.
2.4.        A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
2.5.        A webáruházban található termékadatok tájékoztató jellegűek. A fotó, illetve a termék színe között eltérés lehetséges. Mintás anyagoknál előfordulhat, hogy a szabás miatt a minta nem pont úgy esik, mint a fotón. Az esetleges eltérésekre az egyes termékek adatlapján külön figyelmeztetés nem szerepel. Valamennyi termék  a Szolgáltató 1136 Budapest, Balzac utca 9. szám alatti üzletében megtekinthető, és ennek megfelelően a jelen webáruházban történő megrendelés vélelmül szolgál arra, hogy az Ügyfél a terméket a vásárlást megelőzően megtekintette.
2.6.        A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételekkel – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
2.7.        A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód.
2.8.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.6.        Megrendelés menete:
2.6.1.        Az Ügyfél a weblap tetején kiválasztható szűrők segítségével választhat a termékkategóriák között.
2.6.2.        A képekre kattintva érhetőek el a termékek adatlapjai.
2.6.3.        Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség.  A kosár a weboldal jobb felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg, ahol a termék darabszáma módosítható és törölhető is.
2.6.4.        A kosár tartalmának véglegesítése a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva végezhető el. A „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatóak meg a szállítási adatok. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, e-mail címét, telefonszámát, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani. A 2.2 pont értelmében Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért.
2.6.5.        A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tartalmazó vásárlói tájékoztatót elfogadja. Ezt követően a ”rendelés” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

 

3.        Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
3.1.        Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Szolgáltató általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét,  a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti, hogy a megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató biztosan szállítani tudja. A termékek egyedi jellegére tekintettel a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a megrendelt, de készleten nem lévő termékkel mindenben megegyező terméket tud szolgáltatni. Ez esetben a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül – e-mailben vagy telefonon – értesíti az Ügyfelet a teljesítés akadályáról. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.
3.2.        Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – visszaigazoló e-mailt.
3.3.        A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3.4.        A rendelés feladása után, de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése az "info@bazibazar.hu" email címen vagy a +36 20 288 1356 telefonszámon lehetséges az üzlet nyitvatartási idejében.

 

4.        Adatbeviteli hibák javítása
4.1.        Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.
4.2.        A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

 

5.        Szállítási feltételek
5.1.        Személyes átvétel
5.1.1.        Személyes átvétel helye, ideje: 1136 Budapest, Balzac utca 9.,  Hétfő: 10-18
    Kedd: 11-19
    Szerda: 10-18
    Csütörtök: 11-19
    Péntek: 10-18
    Szombat: 11-16
5.1.2.        Személyes átvétel esetén választható fizetési módok:
5.1.2.1.        Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendeléskor (részletesen: 6.2. pont)
5.1.2.2.        Bankkártyával történő fizetés a weboldalon történő megrendeléskor (részletesen: 6.3. pont)
5.1.2.3.            Fizetés átvételkor személyesen az üzletben (készpénz, bankkártyaterminál)
5.2.        Áru átvétele futárszolgálat segítségével
5.2.1.         Cégünk a beérkezett megrendeléseket, raktárkészleten lévő termékek esetén, legkésőbb 3 munkanapon belül átadja Csomagpont Logisztika Kft. csomagszállításra szerződött partnerének. A csomag feladása előtt a megrendelés feldolgozásáról e-mailben értesítjük.
5.2.2.        A megbízott futárszolgálat a megrendelt terméket Szolgáltató általi visszaigazolását követő 3-10 munkanapon belül kikézbesíti vásárlóinknak. A Szolgáltató a megbízott futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.
5.2.3.        A megbízott futárszolgálat kizárólag hétköznap, munkaidőben szállítja ki a terméke(ke)t, ezért fontos, hogy szállítási címként a megrendelés során olyan cím kerüljön megadásra, ahol ez időben a terméke(ke)t át tudják venni. Amennyiben valamely oknál fogva a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, senkit nem talál a megadott címen, minden esetben értesítést hagy a csomagról, melyben megtalálható a csomagszám és a futárszolgálat elérhetősége. Ezen keresztül egyeztethető a következő kiszállítási időpontja. A futár egyéb rendelkezés hiányában visszaviszi a depóba a csomagot. Ha az utolsó kiszállítás is sikertelen, a futár visszaviszi a feladónak a csomagot.
A vásárló hibájából történt sikertelen kézbesítés megismétlése díjköteles.
5.2.4.        A szállítási díj tartalmazza a csomagolás költségét is. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
5.2.5.        A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Megjegyzés:
A Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását csak belföldön vállalja, a megrendelés folyamatakor a rendszer  kizárólag belföldi címek alapján kalkulál szállítási költséget. Külföldre rendeléssel kapcsolatban keresse fel a Szolgáltatót elérhetőségei valamelyikén még a megrendelés előtt, az aktuális helyzetet mérlegelve tud tájékoztatást adni arról, módjában áll-e egyedi megoldást kínálni a külföldre szállításra, az adott egyedi esetre vonatkozó részletek előzetes egyeztetésével.

5.2.6.        Futárszolgálat igénybevétele esetén választható fizetési módok:
5.2.6.1.        Banki átutalás (előre utalás) a weboldalon történő megrendeléskor (részletesen: 6.2. pont)
5.2.6.2.        Bankkártyával történő kártyás fizetés a weboldalon történő megrendeléskor (részletesen: 6.3. pont)
5.2.6.3.        Utánvét (részletesen 6.1. pont)
5.2.7.        Futárszolgálati partner elérhetőségei:
Csomagpont Logisztika Kft.
1067 Budapest, Szondi utca 15. pince szint 1.        
info@csomagpont.hu
Telefon: + 36 1 622 44 97
5.3.        A Szolgáltató a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

6.        Fizetési feltételek
6.1.        Utánvét: Az utánvétes fizetési módnál, a csomag kézhez vételekor a futárnak kell fizetni. Használható pénznem: HUF
6.1.1.        A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!
6.2.        Banki átutalás: A megrendelés alkalmával egy díjbekérő levél kerül kiküldésre a regisztrációkor megadott e-mail címre. A levél tartalmazza az utaláshoz szükséges adatokat és a megrendelés számát, melyet szükséges feltüntetni az utalás megjegyzés mezőjében. A banki átutalás átfutási ideje ~1 munkanap.
Erste Bank: Bankszámlaszám:
11600006-00000000-78454211
Használható pénznem: HUF
6.3.        Bankkártyás fizetés: OTP Simple rendszerben lehet fizetni.
Ide kattintva elérhető az OTP Bank fizetési tájékoztatója: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf

 

7.        Elállás jog
7.1.        Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: Fogyasztó).
7.2.        Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a)        a terméknek,
b)        több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
7.3.        A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.
7.4.        Elállási jog gyakorlásának a menete
7.4.1        Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.6. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére, személyesen, postán, elektronikus levélben.
7.4.2        Az elállási nyilatkozat minta innen letölthető https://bazibazar.hu/elallasi_nyilatkozat 
7.4.3        Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.
7.4.2.        A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
7.4.3.        A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
7.4.4.        Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levél megküldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
7.4.5.        A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et a Szolgáltató számlát kiállító üzletébe vagy az 1.6. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként, futárszolgálattal vagy személyesen eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címek valamelyikére.
7.4.6.        A termék(ek) Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót  terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
7.4.7.        Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
7.4.8.        A visszatérítés során a Szolgáltató a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.4.9.        Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

8.        Jótállás
8.1.        Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Szolgáltató a kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre köteles jótállást vállalni, amennyiben azt a Ptk. szerinti fogyasztónak értékesíti.
8.2.        A Szolgáltató használt termékeket is árul. A Szolgáltató nem vállal jótállást az általa fogyasztók részére értékesített használt termékekre.

 

9.        Szavatosság
9.1.        Fogyasztó a kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
9.2.        Kellékszavatosság
9.2.1.        A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó a termék(ek) átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
9.2.2.        A Fogyasztó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
9.2.3.        A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
9.2.4.        A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
9.2.5.        A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.2.6.        A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helytadni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.2.7.        Értelemszerűen bármely kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni a 1.6. pontban megjelölt címre.
9.2.8.        Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
9.2.9.        Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó nem köteles a termék(ek)nek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.  A termék(ek) azon  értékcsökkenését, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Fogyasztó köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
9.2.10.        Hibás teljesítés esetén a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. A Szolgáltató a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan a Fogyasztónál felmerült költségeket kizárólag a költségek hitelt érdemlő igazolását (számla, postai ajánló szelvény, stb. bemutatásával) követően fizet meg a Fogyasztó részére. Ha a termék meghibásodásában a Fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó köteles viselni, ha a termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a termék hibája a teljesítést követően keletkezett (azaz a Szolgáltató nem hibásan teljesített), akkor a szavatossági jog érvényesítésével felmerült költségek (beleértve a termék Fogyasztó részére történő visszaküldésének költségét is) a Fogyasztót terhelik.
9.2.11.        Kellékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető: https://bazibazar.hu/szavatossag
9.2.12.        Amennyiben a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó kellékszavatossági igényét az 1.6. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
9.3.        Termékszavatosság
9.3.1.        A Fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.3.2.        Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
9.3.3.        A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.3.4.        Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
9.3.5.        A Fogyasztó termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
9.3.6.        Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója (Szolgáltató).
9.3.7.        A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
9.3.7.1.        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
9.3.7.2.        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
9.3.7.3.        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
9.3.8.        gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.3.9.        Termékszavatossági igény érvényesítéséhez nyilatkozat minta itt elérhető: https://bazibazar.hu/szavatossag
9.3.10.        Amennyiben a Fogyasztó termékszavatossági igény érvényesítésére nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a termék hibájának leírását, a választott szavatossági igényt, az Ügyfél nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot. A Fogyasztó termékszavatossági igényét az 1.6. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
9.3.11.        Bármely termékszavatossági igény érvényesítéséhez a termék(ek)et vissza kell juttatni 1.6 pontban megjelölt címre.

 

10.        Felelősség
10.1.        A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2.        Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
10.3.        Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
10.4.        A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.5.        Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
10.6.        Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11.        Szerzői jogok
11.1.        A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.  Szolgáltató a szerzői  jogi  jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
11.2.        A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
11.3.        A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

12.        Jogérvényesítési lehetőségek
12.1.        Panaszügyintézés
12.1.1.        Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.6. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.
12.1.2.        A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
12.1.3.        A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.
12.1.4.        A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
12.1.5.        A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
12.1.6.        A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.6. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.
12.2.        Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
12.2.1.        Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
a)        Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
b)        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
c)        Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
•        1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
•        Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
•        E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
•        Fax: 06 (1) 488 21 86
•        Telefon: 06 (1) 488 21 31
d)        Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

13.        Adatvédelmi nyilatkozat
13.1.        A htpp://bazibazar.hu/ domain néven üzemelő webáruház adatait a Szolgáltató kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében, és azok kezelésekor az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírtaknak alapján jár el.
13.2.        A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.
13.3.        A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.
13.4.        A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.
13.5.        Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.
13.6.        A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.
13.7.        Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen. Kérelmének vagy tiltakozásának sikertelensége esetén 30 naptári napon belül lehetősége van bírósághoz fordulni.
13.8.        A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.
13.9.        Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.
13.10.        A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.
13.11.        A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@bazibazar.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik.  Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.
13.12. Adatkezelők megnevezése:
•            Szolgáltató
•        OTP Mobil Kft. bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatok vonatkozásában
Az Európai Unió által életre hívott Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) való megfelelés miatt az OTP Mobil Kft. SimplePay szolgáltatásához kapcsolódóan a Kereskedői Általános Szerződési Felételek (ÁSZF) módosította. A GDPR szabályozásnak megfelelő új Kereskedői ÁSZF elérhető a www.simplepay.hu weboldalon is. (  http://simplepay.hu/vasarlo-aff )
•        Csomagpont Logisztika Kft.
13.13        Adattovábbítási nyilatkozat
Ügyfél a weboldal használatával elfogadja, hogy Szolgáltató által a bazibazar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
13.14.        A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok futárszolgáltatók részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.
13.15.        Statisztikai adatok
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.
13.16.        Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-92589/2015
13.17.        Jogorvoslattal élhet
                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
                Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
                Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
                Telefon: +36 (1) 391-1400
                Fax: +36 (1) 391-1410
                URL: http://naih.hu

 

14.        Egyéb rendelkezések
14.1.        A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja az alábbi óvintézkedéseket:
•        vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
•        az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése
14.2.        A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
14.3.        A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
14.4.        A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.
Frissítve: 2020. november 04.